mahramaneh
29 آبان 1401 - 13:18

رویداد ایده تا کارآفرینی در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد گفت: در رویداد ایده تا کارآفرینی تیم های پیش رشد با فرآیند تجاری سازی ایده آشنا شدند.

آقایی مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد گفت: در این رویداد سه روزه، استارت آپ‌ها و تیم ایده‌های پیش رشد پارک علم و فناوری یزد، با فرآیند تجاری سازی ایده و تدوین بوم کسب و کار آشنا شدند همچنین باید و نباید‌ها و الزامات شروع کسب و کار را آموختند.

استارت آپ‌هاپیش رشدتجاری سازیاو بیان کرد: این رویداد با استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت‌های پیش رشد مواجهه شد و در مجموع با توجه به محدودیت ثبت نام، در این دوره بیش از ۴۰ شرکت حضور دارند.

او تصریح کرد: اهداف مهم این رویداد آشنایی بیشتر با بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری یزد و آموزش‌های مورد نیاز برای تشکیل هسته‌های فناور و این شرکت‌ها است.

آقایی بیان کرد: این دوره آموزشی در هر فصل برای شرکت‌های پیش رشد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد

شناسه خبر: 868251