mahramaneh
18 آبان 1401 - 09:10

غرب به بهانه‌ی حقوق‌بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت می‌کند

سفیر جمهوری خلق چین در نزد کشورمان گفت: آمریکا و کشورهای غربی به بهانه‌ی حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین و کشورهای درحال توسعه دخالت می‌کنند. «چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سوءاستفاده‌ی کشورهای غربی از موضوع حقوق بشر گفت: مسئله‌ی حقوق بشر یک ارزش مشترک برای همه‌ی مردم در دنیا است و همه‌ی ما قصد داریم از حقوق بشر دفاع کنیم. چانگخبرنگار مهردر خصوصمسئله‌یدنیاوی افزود: اما یک نکته‌ی مهم که مایلم بر آن تاکید کنم این است که ما در ابتدا باید از توسعه و زندگی همه‌ی مردم دفاع کنیم، متأسفانه الان شاهد این هستیم که آمریکا و کشورهای غربی به بهانه‌ی حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین و کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کنند. الانسایردر حال توسعهسفیر چین در ایران تصریح کرد: مسئله‌ی حقوق بشر توسط کشورهای غربی و آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، اما آنها به سایر کشورها انتقاد می‌کنند. تاکید می‌کنم همه‌ی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه باید منسجم و با همکاری یکدیگر از مسئله‌ی حقوق بشر واقعی دفاع کنیم. چینمسئله‌یسایردر حال توسعهمسئله‌ی
منبع: مهر
شناسه خبر: 839125