mahramaneh
14 مرداد 1401 - 20:41

کسب مقام برتر بوشهر در عرصه کسب و کار ملی موفقیت بزرگی است

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: کسب مقام برتر در چهارمین مرحله از طرح نظرسنجی فضای کسب و کار در سطح ملی موفقیت بزرگی است. به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین باستین بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه مسئولین استان و دستگاه‌های اجرایی به تسهیل شرایط برای فعالان حوزه اقتصادی و رفع موانع، پیگیری و نظارت مستمر و بازدیدهای میدانی و دیدار با متولیان بخش‌های اقتصادی در یکسال اخیر باعث رضایتمندی و امیدواری سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار در استان شده است. خبرنگار مهروی افزود: افزایش میل به سرمایه گذاری و مراجعه بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان نشان از بهبود شرایط دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر برتری استان در چهارمین مرحله از طرح نظرسنجی فضای کسب و کار در سطح ملی را نشانه‌ای آشکار از تغییرات مثبت ایجاد شده در استان دانست و گفت: این طرح ملی که با نظر سنجی از دو هزار و ۳۰۰ فعال اقتصادی در اردیبهشت و خرداد سال جاری انجام شد استان بوشهر اول و استان‌های مازندران و مرکزی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. سنجیوی ضمن قدردانی از متولیان بخش‌های اقتصادی در استان و دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی، دستیابی به این توفیق را نتیجه همکاری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و پیگیری مستمر امور دانست و رضایت موجود را سرمایه‌ای برای توسعه و پیشبرد بهتر امور برشمرد. لازم به ذکر است در چهارمین طرح سنجش رضایت فعالان اقتصادی در سطح ملی عملکرد سازمان‌ها، نهادها، و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار مورد ارزیابی و مورد نظرسنجی دقیق قرار گرفت و در این طرح که مؤلفه‌های سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات ارزیابی شد، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۴۰۰ بررسی و مورد نظر سنجی واقع شد. سنجیچهارمین مرحله طرح نظر سنجی رضایت فعالان اقتصادی در سراسر کشور در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با نظر سنجی از ۲۳۰۰ فعال اقتصادی به اجرا در آمد. سنجیسنجی
منبع: مهر
شناسه خبر: 537556