mahramaneh
15 شهریور 1401 - 15:30

سند قطعی ۱۸۵ هزار مترمربع زمین در سوهانک به شهرداری منتقل شد

شهردار منطقه یک از انتقال سند قطعی ۱۸۵ هزار مترمربع زمین در محدوده سوهانک پس از شناسایی با هدف صیانت از حقوق عمومی شهر و حفظ بیت المال به شهرداری تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجوی از انتقال سند قطعی ۱۸۵ هزار مترمربع زمین در محدوده سوهانک پس از شناسایی با هدف صیانت از حقوق عمومی شهر و حفظ بیت المال به شهرداری تهران خبر داد و گفت: در راستای حفظ و صیانت از اموال شهرداری تهران و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و حفظ حقوق بیت المال، قطعه زمینی به مساحت ۱۸۵ هزار مترمربع معادل ۱۸/۵ هکتار توسط اداره املاک و مستغلات شهرداری منطقه یک شناسایی، احصاء و به اموال شهرداری و بیت المال بازگردانده شد. خبرگزاری مهرحاجویالمالالمالالمالشهردار منطقه یک تصریح کرد: با پی گیری و اقدامات اجرا شده توسط منطقه یک از تصرف و سند سازی متخلفان جلوگیری و نسبت به جانمایی و اخذ سند تک برگی این زمین واقع در سوهانک، ضلع شمال جاده لشگرک، جاده قوچک، به نام شهرداری تهران اقدام شد. گیری
منبع: مهر
شناسه خبر: 717159