mahramaneh
12 شهریور 1401 - 11:45

ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در تهران/امسال از رکود مسکن خارج می‌شویم

صارمی گفت: امسال ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با همکاری وزارت مسکن و ۵۰ هزار واحد با کمک سایر نهاد‌ها ساخته می‌شود. حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران اظهار کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری تهران در اختیار سازمان نوسازی قرار دارد تا اقدامات نوسازی انجام شود. وی ادامه داد: سال آینده در این تاریخ تحولات عظیم زیرساختی در نفر آباد صورت می‌گیرد و ۴۰ درصد تملک زمین‌های نفر آباد در اختیار ما قرار دارد و باید بخش خصوصی نیز وارد عمل شود. معاون شهردار تهران افزود: با وجود اینکه هدف گذاری ۱۸۰ واحد در دستور کار بود اما امسال ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با همکاری وزارت مسکن و ۵۰ هزار واحد با کمک سایر نهادها ساخته می‌شود. صارمی گفت: تفاهم نامه ساخت هزار واحد در زمین‌های استان شاه عبدالعظیم حسنی امروز به امضا می‌رسد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: ما از نهادهای دیگر می‌خواهیم اگر کمک نمی‌کنند کارها را نیز قفل نکنند. شورای شهر و شهرداری در این مسیر سختی‌هایی را تحمل کردند و اکنون اتفاق مهمی رخ داده به طوریکه پس از ۸ سال امسال از رکود مسکن خارج می‌شویم. وی با بیان اینکه ۱۶ طرح موضعی به تصویب رسیده است، گفت: تمام این طرح‌ها در بافت است. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 705544