mahramaneh
04 مرداد 1401 - 20:53

ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان آزاد شد

ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان به مدت یکماه از هشتم مرداد تا هفتم شهریور ماه سال جاری آزاد شد. محمدمهدی جوانمرد قصاب، مشاور امور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان اعلام کرد ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان به مدت یکماه از هشتم مرداد تا هفتم شهریور ماه سال جاری آزاد شد. محمدمهدی جوانمرد قصاب که پیش از این به عنوان رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فعالیت می‌کرد، گفت بنا به درخواست مکرر مقامات طالبان، مقرر شد ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان، با رعایت تمام دستورالعمل‌های سابق از جمله عدم ترانشیپ در خاک جمهوری اسلامی ایران، به مدت یک ماه آزاد شود. جوانمرد قصاب گفت تصمیم آزاد سازی ترانزیت گازوئیل به افغانستان از سوی حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و به دنبال برگزای جلسات مستمر با دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این بخش و با هدف توجه به تولیدات داخلی، اخذ شده است. جوانمرد گفت جلسات یاد شده در راستای افزایش تولیدات داخلی(ایران) و نیز تأمین فراداوده های سوختی مورد نیاز افغانستان از محل تولیدات ایران در حال پیگیری است. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 471012