mahramaneh
04 مرداد 1401 - 11:50

ایران در دفاع مقدس یک سطح به دانش نظامی جهان اضافه کرد

سردار محرابی گفت: دانشگاه‌های آمریکا ناظر بر جنگ ما در رویکرد قبلی خود بازنگری کردند و سطوح جنگ را تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی در نظر گرفتند. معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیش‌نشست همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس که در ستاد کل نیرو‌های مسلح برگزار شد، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، منابع علمی غرب و شرق، سطوح جنگ را در دو سطح استراتژیک و تاکتیکی تقسیم‌بندی می‌کردند و دانش نظامی آن زمان بر اساس این رویکرد جریان داشت. این فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: حتی در سال چهارم دفاع مقدس، یک کتاب نظامی آمریکایی را ترجمه کردیم که در آن کتاب سطوح جنگ را تاکتیکی و استراتژیکی تقسیم‌بندی کرده بود؛ در حالی که ما در دوران دفاع مقدس، سطحی به نام عملیات را هم در بعد نظامی و هم در بعد علمی تولید کردیم و از چند سال بعد دانشگاه‌های آمریکا ناظر بر جنگ ما در رویکرد قبلی خود بازنگری کردند و سطوح جنگ را تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی در نظر گرفتند؛ یعنی ما در دوران دفاع مقدس یک سطح به دانش جنگ اضافه کردیم. عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس با بیان اینکه دامنه علم و فناوری برای جنگ خیلی بزرگ و گسترده است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، گفت: در پیروزی دفاع مقدس، ترکیبی از علوم نظامی، اجتماعی، رسانه‌ای و فناوری‌های مختلف به کار گرفته شد و امیدواریم در این همایش که با ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح و توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برگزار می‌شود به این مباحث به‌صورت علمی پرداخته شود. سردار محرابی ادامه داد: به‌طور مثال، دانشی که ما برای محاسبه جزر و مد اروند و طرح‌ریزی عملیات والفجر ۸ انجام دادیم از دانش روز آن زمان جلوتر بود و کاملاً با محاسبات علمی انجام شد و این عملیات به پیروزی رسید. وی افزود: گاهی اوقات برای اینکه حجم و ارزش کار بزرگی که در دفاع مقدس انجام دادیم را نشان دهیم، باید یک مقایسه‌ای با علم و فناوری در طرف مقابل جنگ یعنی عراق هم بیاندازیم؛ در این‌صورت اهمیت ابتکارات ما در عرصه علم و فناوری معلوم می‌شود. سردار محرابی سپس در تشریح محور‌های این همایش تصریح کرد: تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس، مدیریت علمی و فناوری در دفاع مقدس، علوم و فناوری در حوزه‌های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس، اقدامات علمی و فناورانه نهاد‌ها و زیرساخت‌های حساس در دوران دفاع مقدس و بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری به‌عنوان محور‌های اصلی این همایش فرصت خوبی برای نشان دادن عمق و ابعاد علم و فناوری در دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران برابر جنگ تحمیلی استکبار جهانی فراهم کرده است. باشگاه خبرنگاران جوانسیاسیمجلس
شناسه خبر: 467382